Welkom

Om gebruik te kunnen maken van FELOnline dient u in te loggen.
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 Login onthouden
Welkom bij FELOnline

AVG/GDPR (gegevensbescherming)
Alle gegevens die u als (toekomstig) licentiehouder – in privé en/of bedrijfsmatig - van één of meer FELOnline accounts verstrekt aan ACE Translations/FELOnline worden uitsluitend één-op-één tussen u en/of uw organisatie en ACE Translations/FELOnline gebruikt. Wij administreren uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uw account(s) in stand te houden en om aan wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen. Uw gegevens worden op geen enkele wijze anderszins gebruikt, tenzij wetgeving ons daartoe verplicht.

Inloggen op basis van IP-herkenning
Voor grotere kantoren is een site account beschikbaar; meerdere gebruikers kunnen zonder gebruikmaking van inlogcodes gelijktijdig ingelogd zijn. Tarieven op aanvraag.

Niet louter financieel-economische terminologie
Het Lexicon besteedt ook ruim aandacht aan: onroerend goed, actuariaat, pensioenen, verzekeringen (schade/leven/zorg), milieu, klimaat, bedrijfstakgerelateerd, maatschappij- en politiek-relevante onderwerpen, accountancy, toezichtswet- en regelgeving. Juridische raakvlakken zijn eveneens ruim vertegenwoordigd.

Actualisering, feedback en co-auteurschap
Dank aan al diegenen die de moeite nemen om feedback te leveren en mij te wijzen op verbeterpunten in de database. Ik hoop dat u zich niet geremd voelt om constructieve op- en aanmerkingen te blijven leveren. Na actualisering (meerdere keren per maand) van de database worden uw bijdragen zichtbaar in FELOnline.

Financieel Economisch Lexicon / FELOnline na ruim 20 jaar

Module Nederlands > Engels:
45.000 ingangen - 77.000 vertalingen, vertaalsuggesties en vertaalvondsten.

Module Engels > Nederlands:
52.000 ingangen - 72.000 vertalingen, vertaalsuggesties en vertaalvondsten.


Laatste update: oktober 2019


Contactgegevens
FELOnline - Bert de Keizer
e-mail: bert@acetrans.nl
tel. 0341-760048; mobiel 06 53 318 597

Copyright © 2003-2019 A.J. de Keizer

Creating this page took 0.0024590000000001 sec.